Stök tilkynning

Deildarstjóri og kennarar

Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir að ráða deildarstjóra almennrar kennslu í fullt starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2017.

Deildarstjóri
• er staðgengill skólastjóra.
• vinnur með skólastjóra að daglegri stjórnun og skipulagningu skólastarfsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi í grunnskóla.
• Kennslureynsla í grunnskóla.
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga.
• Stjórnunarreynsla æskileg eða framhaldsnám í stjórnun.
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.

Einnig auglýsum við eftir kennurum frá og með næsta skólaári í eftirtaldar stöður,
• 100% kennara í umsjón / íþróttir
• 100% kennsla í ensku / samfélagsfræði

Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð skólans og þurfa umsækjendur að vera tilbúnir að vinna með okkur í að efla starfið í þeim anda enn frekar.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ / Skólastjórafélags Íslands.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433 8179 eða 895-3828, berglind@stykk.is

Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra ásamt ferilskrá fyrir 15. maí 2017 Öllum umsóknum verður svarað.