Stök tilkynning

Frá Grunnskólanum í Stykkishólmi

Lausar stöður við Grunnskólann í Stykkishólmi

80-100% tímabundin staða íslenskukennara á unglingastigi frá 1. ágúst.
100% staða stærðfræðikennara á unglingastigi frá 1. ágúst .
80-100% staða umsjónar/grunnskólakennara, nokkrir möguleikar í boði. Frá 1. ágúst.
100% tímabundin staða umsjónarkennara frá 1. ágúst til 1. janúar.

Hæfniskröfur
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi ásamt leyfisbréfi
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði
• Faglegur metnaður
• Áhugi og hæfni til að starfa í teymisvinnu

100% staða deildarstjóra deildarstjóra stoðþjónustu frá 1. ágúst 2018.

Hæfniskröfur
• Menntun í sérkennslufræðum og/eða reynsla af kennslu nemenda með sérþarfir
• Minnst 2 ára reynsla af starfi í grunnskóla
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
• Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði
• Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti
• Faglegur metnaður
Ábyrgðarsvið
• Sérkennsla
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna nemenda með sérþarfir
• Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa og kennara sem sinna sérkennslu

Stöðu umsjónarmanns í Regnbogalandi (heilsdagsskóli) frá 15. ágúst 2018

Hæfniskröfur:
• Aldurstakmark er 25 ára eða háskólapróf
• Áhugi á að vinna með börnum
• Krafist er íslenskukunnáttu
• Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að umgangast börn og unglinga
• Tölvulæsi
Ábyrgðasvið:
• Skipuleggur starfið ásamt öðru starfsfólki
• Megin áhersla er lögð á velferð og vellíðan nemenda
• Tekur þátt í uppeldis – og umsjónarstarfi og öðrum þeim störfum sem fram fara innan skólans.
• Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhapp ber að höndum.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands Íslands og viðeigandi stéttarfélags.

Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 160 nemendur. Gleði – samvinna – sjálfstæði eru einkunnarorð skólans og störfum við eftir Uppeldi til ábyrgðar. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til að efla starfið enn frekar í þeim anda. Stykkishólmsbær eða ,,Bærinn við eyjarnar" er 1187 manna bær á Snæfellsnesi með fallega náttúru og öflugt mannlíf. Í Stykkishólmi er vottað heilsueflandi vatn í sundlauginni.
Láttu Hólminn heilla þig

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Axelsdóttir skólastjóri í síma 433 8178/895-3828 eða á netfangið berglind@stykk.is.

Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra ásamt ferilskrá fyrir 10. maí 2018.